15.12.2012

Marja Perälä

Johtaja, TE-toimisto

Perälä Merja

YTM Marja Perälä (45) on nimitetty Lapin työ- ja elinkeinotoimiston johtajaksi 1.1.2013 alkaen. Nimityksen on tehnyt Lapin ELY-keskus, jossa Perälä työskentelee toimikauden alkuun asti projektipäällikkönä.

-Tehtävääni on kuulunut ensi vuoden alusta käynnistyvän Lapin TE-toimiston toiminnan suunnittelu ja valmistelu sekä muutosprosessin johtaminen.

Perälä on aikaisemmin toiminut johtajana Ranuan, Vantaan ja Rovaniemen TE-toimistoissa sekä alueellisissa kehittämistehtävissä Lapin TE-keskuksessa.

-Työn keskeinen haaste on laajatoimintakenttä. Lapissa on 21 kuntaa ja TE-toimiston palveluja 18 paikkakunnalla. Perinteisesti TE-toimistoilla on ollut vahva rooli alueiden elinkeino-elämän ja palveluiden kehittämisessä. Oman haasteensa tuo myös tehtävi-en alueellinen rooli. Tämä haastaa johtamisen ja esimiestyön. Prosessien ja verkostojen johtaminen maantieteel-lisesti etäältä luo osaamisen kehit-tämiselle mielenkiintoisen haasteen. Uskon kuitenkin akateemisen tutkinnon ja aikaisemman esimieskokemuksen turvin selviytyväni näistä haasteista.

Jaa artikkeli