16.4.2013

Matti Kahra

Erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö

YTM Matti Kahra (30) on aloittanut erityisasiantuntijana maa- ja metsä-talousministeriön luonnonvaraosastolla 1.6.2013 alkaen. Kahran tehtävän-kuvaan kuuluvat kansainväliset ilmastoneuvottelut (UNFCCC) sekä kansallinen ja EU-tason ilmasto – ja luonnonvara politiikka.

Aikaisemmin Kahra on työskennellyt valtionhallinnossa (ympäristöministeriö)  sekä yksityisellä sektorilla (Nokia  Siemens Networks ja Kone).

Työtään ministeriössä Kahra kuvaa haastavaksi.

-Ilmastokysymykset edellyttävät kokonaisvaltaisia muutoksia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, etenkin luon-nonvarojen kestävässä käytössä.

Työltään Kahra odottaa monipuo-lisuutta, jatkuvaa uuden oppimista ja mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskun-nallisesti merkittävien kysymysten ratkaisemiseen.

Jaa artikkeli