15.3.2014

Sami Pakarinen

Pääekonomisti, Rakennusteollisuus RT ry

YTM Sami Pakarinen (30) on ni-mitetty Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomistiksi 1.2.2014 alkaen. Hän siirtyi tehtävään Pellervon Taloustutkimus PTT:stä.

-Muodostan näkemystä rakennusalan toimintaympäristöstä sekä taloudellisesta kehityksestä muun muassa kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän suhdanne-ennusteen muodossa. Rakennusala on tunnetusti suhdanneherkkä ja kansantalouden kannalta keskeinen toimiala. Suomea koetteleva talou-den rakennemuutos on ongelmista huolimatta mahdollisuus.

Jaa artikkeli