23.4.2019

 Satu Spratley 

Kahdenvälistä diplomatiaa ja monikulttuurista vuorovaikutusta

Suomessa presidenttikin voi tehdä omat lumityönsä tai ajaa raitiovaunulla. Tämä kuvastaa suomalaisen yhteiskunnan matalaa hierarkiaa, avointa ja turvallista yhteiskuntaa, kirjoittaa Malesian Suomen-lähetystössä työskentelevä Satu Spratley, joka tarkastelee paikallisen lähetystötyöntekijän positiosta suomalaista yhteiskuntaa kaakkoisaasialaisesta näkökulmasta. Hän pitää malesialaisia diplomaatteja ajan tasalla Suomen asioista ja toimii paikallisena linkkinä suomalaiseen yhteiskuntaan. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä näiden kahden yhteiskunnan välillä on?