9.1.2019

Työelämän asiantuntijat palveluksessasi

Sinun ei tarvitse itse tietää kaikkia työelämän kiemuroita. Meitä on täällä YKAn toimistossa reilun tusinan verran alan asiantuntijoita valvomassa etujasi ja antamassa tukea urapolkusi eri vaiheissa. Monet meistä ovat olleet YKAssa töissä jo yli 10 vuotta. Osa on tullut taloon jo viime vuosituhannen puolella, osa vasta tänä vuonna. Kokemusta, näkemystä, motivaatiota ja intoa löytyy ihan jokaisesta.

Kysyimme itseltämme, mikä meitä motivoi työssämme.

Kati Ahtiainen
viestintäpäällikkö

”Vapaus ideoida viestintää lähes rajattomasti, kattona vain budjetti. Minua motivoi myös mahdollisuus nostaa viestinnän keinoin oman alani ammattilaisten profiilia ja tehdä heidän osaamistaan tunnetummaksi.”

 

 Heini Hult-Miekkavaara
osaamispalvelujen asiantuntija ja uravalmentaja

”Minua motivoi yhteiskuntatieteilijöiden, niin kollektiivina kuin yksilöinä, osaamisen ja sen vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen.”

 

 

 Piritta Jokelainen
erityisasiantuntija

”Saan olla mukana tekemässä töitä paremman työelämän eteen. Vastuualueisiini kuuluvat osaaminen, työllisyys ja tasa-arvo ovat olennaisia hyvän työelämän rakennuspalikoita sekä yhteiskunnallisesti että meidän jokaisen arkipäivän tasolla.”

 

 Marjo-Rita Juntunen
yhteisösuunnittelija

”Minua motivoi työssäni kehittyvässä liitossa työskenteleminen sekä jäsenten kohtaaminen ja heidän äänensä kuuluviin tuominen liiton palveluihin. Yhteiskunta-ala monipuolistuu jatkuvasti ja haluan olla mukana laajentamassa ymmärrystä yhteiskuntatieteilijöiden kattavasta osaamisesta ja kyvykkyydestä astua eri tehtäviin eri sektoreille.”

 Jukka Nohteri
lakimies

”Minua motivoi työssäni jäseniltä jatkuvasti tuleva palaute siitä, että antamistani neuvoista on ollut hyötyä. Erityisen hyvältä tuntuu, kun kuulee vaikeassa tilanteessa olleen jäsenen päässeen neuvojeni avulla eteenpäin ja esimerkiksi työllistyneen uuteen työhön, jonka myötä hänen elämänsä on muuttunut paremmaksi.”

 

 Nuutti Pursiainen
neuvottelupäällikkö

”Minua motivoi se, että pystyn omaan tietotaitooni ja kokemukseeni perustuen auttamaan jäsenistöä yksilö- ja työpaikkatasolla työelämään liittyvissä asioissa.”

 

 

Simo Pöyhönen
toiminnanjohtaja

”Jäsenpalaute ja erilaiset kohtaamiset ihmisten kanssa – se,
että voin toimia omieni puolesta yhteiskuntatieteilijänä!”

 

 

 Aki Reinimäki
kehittämisasiantuntija

”Minua motivoi mahdollisuus kehittää oman alani ihmisten palveluja ja siten tukea heitä työelämässä eteenpäin.”

 

 

Pia Ruuska
jäsenkoordinaattori

”Minua motivoi työssäni jäsenpalvelu, uusien ratkaisujen löytyminen ja oman osaamisen kehittäminen. Täällä viihtyy humanistikin.”

 Antti Salokoski
lakiasiantuntija

”Työoikeus on sananmukaisesti arkipäivän oikeutta ja työoikeudelliset normit usein näkymättömiä, niin kauan kuin asiat sujuvat työpaikoilla. Ongelmatilanteet puolestaan saattavat tuntua hyvin hankalilta ja monimutkaisilta. Eniten minua työssäni motivoikin jäsenten auttaminen ja ongelmanratkaisu; usein näissä hankalilta tuntuvissa tilanteissa juridiseen ongelmaan keskittyminen ja siihen ratkaisun löytäminen purkaa koko ongelmavyyhden.”

 Marjut Soininen
hallintopäällikkö

”Työssäni motivoi tehtävien monipuolisuus, itsenäisyys ja vapaus kehittää ratkaisuja ilmenneisiin ongelmiin.”

 

 Maria Teikari
palvelujohtaja

”Minua motivoi mahdollisuus vaikuttaa henkilöstön ja jäsenistön tyytyväisyyteen. Johtaminen, uuden kehittäminen ja työelämän laadun parantaminen ovat työssäni keskeisiä motivaation lähteitä.”

 

 Petri Toiviainen
julkisen sektorin neuvottelupäällikkö

”Vaikka työni painopiste on kollektiivitason työ- ja virkaehtosopimusasioissa, mieluisinta on edelleen yksittäisen jäsenen auttaminen eteenpäin hänen palvelussuhteessaan. Myös mukava työyhteisö ja työkaverit ovat saaneet minut pysymään täällä jo yli 14 vuotta.”

Heidi Tupamäki
lakimies

”Työoikeudellisilla asioilla on usein jäsenen kannalta suuri henkilökohtainen merkitys. Minua motivoi työssäni, että voin olla jäsenille avuksi heille merkityksellisissä ja tärkeissä, pienemmissä ja suuremmissa oikeudellisissa kysymyksissä.”

 

 + Vallu-toimistokoira
vieraileva työhyvinvoinnin asiantuntija

Jaa artikkeli

Ammattilaiset