3.11.2015

 | Teksti: Salla Salokanto 

Motoriikkaa voi treenata myös toimistossa

Jos motorisiin taitoihin ei kiinnitä huomiota, ne heikkenevät hitaasti liikkumattomuuden ja iän myötä. Taitoja ylläpidetään aktiivisuudella ja liikkeellä, joita on helppo lisätä myös toimistotyöpäivän lomaan.

Motoriikasta puhuttaessa tarkoitetaan arjessa tarvittavia jokapäiväisiä taitoja, jotka jaetaan tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitoihin. Aikuinen, työikäinen henkilö tarvitsee kaikkia näitä motoristen taitojen alueita jatkuvasti, ja taitojen heikkeneminen alentaa suorituskykyä arjessa.

Hyvä motoriikka ennaltaehkäisee ja helpottaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja, joita työssä saattaa syntyä. Toimistotyöntekijöille tyypillisiä ovat esimerkiksi niska-hartiaseudun ja selän ongelmat, joiden ehkäisyä ja hoitoa hyvä fyysinen peruskunto ja motoriikka edesauttavat. Myös tapaturmariski vähenee hyvän kehonhallinnan myötä.

Heikot motoriset taidot saattavat johtaa negatiiviseen kierteeseen, kun taitojen heiketessä liikunta koetaan koko ajan vaivalloisemmaksi ja sitä helposti aletaan välttää. Motoriset taidot heikkenevät hiljalleen liikkumattomuuden ja myös iän myötä, ellei niihin kiinnitä huomiota. Motoriikkaa on kuitenkin aina mahdollista ylläpitää ja kehittää.

Toimistotyössä työtehtävät eivät välttämättä luonnostaan juuri liikuta, joten arkipäivien kulkua kannattaa ajatella erikseen myös tältä kannalta. Liikkeen- ja kehonhallintataitoja voi ylläpitää liikkumalla vapaa-ajalla töiden jälkeen, mutta myös työpäivän lomaan on helppoa ujuttaa motorisia taitoja ylläpitäviä ja kehittäviä toimintoja. Tärkeintä on nousta tarpeeksi usein seisomaan ja aktivoida kehoa pienelläkin liikunnalla. Motoriikan ja fyysisen aktiivisuuden ylläpidon voi huomioida toimistolla entistä paremmin melko pienillä järjestelyillä.

Jaa artikkeli

Työkyky