20.8.2015

 | Teksti: Riitta Ekholm 

| Kuvat: Sami Tirkkonen

Toinen korkeakoulu

Mentorointi on pettämätön tapa siirtää hiljaista tietoa uransa alkuvaiheessa olevalle nuorelle. Mentori Aki Kaskinen ja aktori Elisa Norvanto kertoivat omista näkökulmistaan, miten he kokivat mentoroinnin. Norvannolla oli palava halu kuulla mentorin uratarinoita ja oppia verkostoitumaan. Kaskisella oli aito kiinnostus auttaa aktorin urapolun löytämisessä.

Aki Kaskinen, mentori

”Innostuin mentoroinnista kuusi vuotta sitten, kun olin palvelualalla rekrytoijana. Olin itse ehtinyt olla työelämässä jo 13 vuotta ja halusin jakaa kokemuksiani nuoremmille. Vuosiin oli mahtunut onnistumisia ja epäonnistumisia.

Yhteensä aktoreita on ollut kuusi, ja suurin osa on ollut joko yhteiskuntatieteen opiskelijoita tai opintojen loppuvaiheessa olevia nuoria. Nyt aktorina on ensimmäistä kertaa henkilö, joka ei ole opiskellut samassa tiedekunnassa. Sama koulutustausta ei ole välttämätön, mutta jokin yhteinen rajapinta on hyvä olla.

Kaikki ovat olleet lahjakkaita, motivoituneita ja hyvin kielitaitoisia. Valmennukseen ei hakeudu epämotivoitunutta porukkaa tai se karsitaan jo kalkkiviivoilla. Asenne pitää olla kohdallaan.

Mentorointiohjelma laaditaan aina tapauskohtaisesti. Ensimmäisellä tapaamisella käydään läpi, mitkä ovat aktorin tavoitteet, ja mihin asioihin hän kaipaa tukea. Kun on sovittu yhteinen päämäärä, siihen sitoudutaan yhdessä.

Valmennus on parhaimmillaan osallistavaa ja intensiivistä. Sen pitää olla aidosti vuorovaikutteista. Pelisilmä, hienotunteisuus ja hyvä tilannetaju auttavat matkassa.

Joskus on myös tuurista ja sattumasta kiinni, minkälaiseksi vuorovaikutus kehittyy. Mutta motivoimiskursseja ei ole tarvinnut pitää. Oma innostus on toistaiseksi riittänyt. Silloin osallistuminen tulee huomaamatta: heti alussa näkee, ollaanko samalla aaltopituudella.

On hyvä muistaa, että valmennus on aina molemmille osapuolille vapaaehtoista. Kysymys on aidosta välittämisestä. Kelloa ei vilkuilla. Urafirmojen virkailijoilla kiinnostus asiakasta kohtaan saattaa lopahtaa, kun tunti on kulumassa umpeen.

Olen sanonut aktoreilleni, että olen aina käytettävissä. Monien kanssa yhteydenpito on jatkunut vuoden kestävän valmennuksen jälkeenkin. Hiljaisen tiedon siirtäminen on tärkeää. Sitä ei voi oppia kirjoista.

Kertaakaan valmennus ei ole mennyt täysin puihin, mutta joskus tulokset ovat saattaneet jäädä laihoiksi.

Aktorin elämäntilanne voi myös muuttua, esimerkiksi äitiyden tai toiselle paikkakunnalle muuton myötä. Homma saattaa raueta, mutta kukaan ei ole jäänyt työttömäksi.

Kaikki kaipaavat uravalmentajaa. Itsellänikin on henkilöitä, joille soitan elämän risteyskohdissa.

Rekrytoijana ollessani näin liikaa julmuutta ja halusin pois niistä kuvioista. Siirryin sosiaalialalle. Sielultani olen valtiotieteilijä: haluan nähdä hallitusten päätökset ja niiden seuraukset kansalle. Sosiaalityöstä on tullut makrotason juttu.

Totuus on tärkeä.”

Paletti piti saada kuntoon

Elisa Norvanto, aktori

”Kun hain mentorointiohjelmaan, mietin muuttoa Kuopiosta Helsinkiin. Opintojen alusta lähtien selkeä päämääräni oli ollut työskennellä kansainvälisten asioiden piirissä julkisella puolella.

Halusin selvittää, minkälaisia aukkoja omassa työhistoriassa on ja mitä voin tehdä päästäkseni tavoitteeseeni. Siihenastiset opinnot, työtehtävät ja harrastukset tuntuivat pirstaleisilta. Paletti piti saada kuntoon.

Olin siinä vaiheessa yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja kansainvälisen tutkinnon suorittanut tradenomi ammattikorkeasta. Työpaikkani oli silloin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ja tehtäväni oli vastata kansainvälisistä asioista.

Kansainvälisyyttä olin ehtinyt sivuta monissa järjestö- ja luottamustoimissa. Tuli tarve päästä eteenpäin ja ottaa julkisen sektorin toimintaa haltuun. Virisi uteliaisuus päästä käsiksi tietoon, mikä pyörittää valtionhallintoa: Miten päätökset syntyvät ja lait säädetään?

Kansainväliset organisaatiot kiinnostavat ja niiden sisälle pääseminen on helpointa julkisen sektorin kautta. Siksi tämä tie.

Luin mentorointiohjelmasta yhteiskuntatieteilijöiden verkkosivuilta. Ohjelmaan mukaan lähteminen on ollut hyvä ja opettavainen polku. Pääsin keskustelemaan kokeneemman ihmisen kanssa omista uratavoitteistani. Ajatukseni selkeytyivät, kun peilasin niitä mentorin tarinaa vasten.

Aktorin näkökulmasta tärkeä oppi oli hahmottaa itselle, mitä todella haluaa. Mentori esitti kysymyksiä, joita en ollut osannut itseltäni kysyä. Se vei eteenpäin oman ammatti-identiteetin rakentamisessa.

Arvokasta oli kuulla mentorin uratarinassa erityisesti se, miten hän oli päätynyt valintoihinsa ja minkälaisia teknisiä taitoja se oli vaatinut. Mentorin ohjauksella laadin muun muassa cv:ni uusiksi.

Ehdimme tarkentaa suunnitelman urapolustani ennen kuin muutin työn perässä Helsinkiin. Tehtävä ei ollut järin haastava, mutta mentori piti aktiivisesti yhteyttä tässä vaiheessa ja kannusti minua hyötykäyttämään ajan verkostoitumiseen sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen.

Olin ollut puoli vuotta töissä, kun pääsin mukaan EU:n rahoittamaan kriisinhallintaprojektiin Maanpuolustuskorkeakoulussa. Sillä tiellä olen.”

TARTU AINUTLAATUISEEN TILAISUUTEEN JA TULE MUKAAN MENTOROINTIIN!

Uusi mentorointiryhmä käynnistyy tammikuussa 2016. Haemme ryhmään kiinnostuneita mentoreita ja mentoroitavia. Mentorointi kestää vuoden ja edellyttää paritapaamisia noin kerran kuukaudessa. Ryhmätapaamisia on kolme kertaa ohjelman aikana.

Jos olet opintojen loppuvaiheessa mutta et vielä valmistunut (valmistumassa mentorointivuoden aikana tai vähän sen jälkeen), voit hakea ohjelmaan mentoroitavaksi eli aktoriksi. Aktoreiksi hakevien on oltava liiton opiskelijajäseniä. Jos olet valmistunut ja sinulla on työkokemusta, jota haluat jakaa työelämään siirtyvälle, olet sopiva mentoriksi. Mentorin ei tarvitse olla liiton jäsen.

Aktoriksi hakevien opiskelijoiden hakuaika on 1.-31.10. Mentoriksi voit hakea vaikka heti! Hakemukset ovat sitovia.

Lisätietoja ja hakemuslomake löytyvät nettisivuiltamme www.yhteiskunta-ala.fi
kohdasta Jäsenpalvelut ja –edut/uranhallinta. Sivulla on myös linkki aiemmin mukana olleen mentorointiparin haastatteluun.

Jos sinulla on kysyttävää, voit olla myös suoraan yhteydessä mentoroinnin ­yhteyshenkilöön Hanna Meriluotoon ­hanna.meriluoto(at)yhteiskunta-ala.fi tai p. 010 231 0352

Jaa artikkeli

Työkyky