8.5.2017

Maria Teikari: Esihenkilö, joka johtaa ihaillen

Maria Teikari aloitti YKAn palvelujohtajana helmikuussa. Johtamistavoiltaan hän haluaa olla valmentaja, joka vie tiimiä kohti asetettuja tavoitteita ja luo asiantuntijoille hyvät olosuhteet työskentelyyn.

NYKYINEN TYÖNKUVA

Olen aloittanut YKAssa palvelujohtajana helmikuussa. Vastuullani ovat jäsenkokemus, palveluiden kehittäminen ja järjestötiimi.

MITÄ JÄSENKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN TARKOITTAA?

Jäsenkokemus tarkoittaa sekä mielikuvaa YKAsta että konkreettista jäsenyydestä saatavaa hyötyä. Kokemuksen kehittämiseksi YKAssa kerätään tietoa ja palautetta, osallistetaan jäsenet suunnittelemaan palvelutarjontaa, kohdennetaan palveluita jäsenten erilaisiin elämäntilanteisiin ja seurataan tarkasti tyytyväisyyttä.

MITÄ HYÖTYÄ YHTEISKUNTA-ALAN KOULUTUKSESTA ON TYÖSSÄSI?

Yhteiskuntatieteilijänä hahmotan nopeasti toimintakentän ja osaan analysoida yhteiskunnallista keskustelua. Tartun rivakasti kokonaisuuksiin ja poimin niistä olennaisen esiin.

Erityisesti vielä hallintotieteilijänä luen hyvin organisaatioita, ajattelen strategisesti ja lähden heti toteuttamaan valittuja tavoitteita. Yhdistelmänä koulutukseni ja käytännön kokemus ovat tehneet minusta ammattijohtajan.

URAPOLUN VAIHEITA
Urapolku alkoi jo teininä, kun tein Porissa monenlaisia töitä mainosjakelusta puhelinmyyntiin. Opiskeluvuosina tein useana kesänä ja opintojen ohella Tampereella taloushallinnon töitä Keskolla K-talouspalvelukeskuksessa.

Projektityöstä sain kokemusta opintojen keskellä, kun toimin vuoden ajan projektityöntekijänä Tampereen kaupungin Asiantuntijaverkosto-projektissa. Korkeakouluharjoitteluni tein Poliisihallituksessa.

Valmistumisen jälkeen pääsin hallintosihteeriksi Suomen ylioppilaskuntien liittoon. Hoidin oman toimeni ohella toimitusjohtajan tehtäviä opiskelijajärjestöjen palvelutoimistossa, jossa sain johdettavakseni kolmen hengen tiimin.

Ennen YKAan tuloani olin puolentoista vuoden ajan Palkansaajajärjestö Pardiassa hallintopäällikkönä. Vastuullani oli oman seitsenhenkisen tiimini lisäksi järjestön talous, IT ja koko HR sekä otona Tivonet-tilitoimiston toimitusjohtajuus ja neljän hengen tiimin esihenkilönä toimiminen.

MILLAINEN ESIHENKILÖ OLET/HALUAT OLLA?
Minä olen valmentaja, joka vie tiimiä kohti asetettuja tavoitteita ja luo asiantuntijoille hyvät olosuhteet työskentelyyn. Vaadin paljon, mutta toivon ja tähtään siihen, että jokainen työntekijä luottaa minuun ja uskaltaa puhua
mistä tahansa. Ihailen taitavia ammattilaisiani, joilta tulevat ne parhaat ideat.

2009
Tampereen kaupungin Asiantuntija-verkosto-projektiin

2011
Yliopistoharjoittelu Poliisihallituksessa

2013
Hallintosihteeriksi Suomen ylioppilaskuntien liittoon

2015
Palkansaajajärjestö Pardian hallintopäällikkö

2017
Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen palvelujohtajaksi

Jaa artikkeli