9.5.2017

 | Teksti: Anna-Maria Stenius 

| Kuvat: Valtteri Kantanen

Uusintana yhteiskuntatieteilijä: Mika Rossi

VTM Mika Rossi hyppäsi sivuun poliittiselta uralta ja on nykyisin johtajana Accenturella. Uusintana yhteiskuntatieteilijä -sarjassa nostamme esiin Valtiotieteilijä- ja Ura-lehden haastatteluja vuosien takaa. Sarja on osa YKA70-kampanjaa. Rossin haastattelu on julkaistu alun perin Valtiotieteilijä-lehdessä maaliskuussa 2010.

Mika Rossi toukokuussa 2017

  • johtaja Accenturella elokuusta 2011 alkaen
  • vastaa isoista myyntihankkeista julkisella sektorilla

Miten yhteiskuntatieteilijä voi muuttaa maailmaa?

Yhteiskuntatieteilijän koulutus antaa parhaat edellytykset yhdistää tietoja käytännön työhön monimutkaisissa asiakokonaisuuksissa. Mikäli uteliaisuutta ja rohkeutta riittää, voi saada maailman muuttumaan.

Mika Rossi: Politiikka vetää puoleensa

Valtiosihteeri Mika Rossin CV ei ole tavanomaisin: hän astui vastavalmistuneena maisterina vajaan parin tuhannen asukkaan kunnanjohtajaksi, ja tämän jälkeen ura on jatkunut kutsuttuna ministeriöiden eri tehtävissä. Poliittisen uransa varhain aloittanut Rossi toivoo löytävänsä itsensä ensi vuonna Arkadianmäeltä.

Onko urasi enemmän suunnitelmaa vai sattumaa?

Aika paljon sattumaa, tie on vienyt. Se, että olen ollut poliittisesti aktiivinen jo nuorena, on viitoittanut asioita. Opiskeluaikoina toimin kansanedustajien avustajina sekä Keskustan opiskelijaliiton puheenjohtajana.

Olin vuonna 1999 juuri valmistunut, kun huomasin Kyyjärven kunnanjohtajan työpaikkailmoituksen. Lähetin hakemuksen ja tulin valituksi. Projektipäälliköksi sisäasiainministeriön kuntaosastolle päädyin, kun Hannes Manninen pyysi minut erään hankkeen vetäjäksi. Myöskään pääministerin avustajaksi tai nykyiseen työhöni ei pyritty, vaan tehtäviin pyydettiin.

Jos uraa ryhtyy liiaksi suunnittelemaan etukäteen, se vaikuttaa omaan työhön. Olen pyrkinyt tekemään työni mahdollisimman hyvin ja lojaalisti, niin asiat kehittyvät luonnollisesti. Varmaa kuitenkin on, että olen ehdokkaana seuraavissa eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä. Haluan tässä elämänvaiheessa olla aktiivisesti politiikassa mukana.

Mitä kuuluu työhösi hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen valtiosihteerinä?

Valtiosihteeri kuuluu ministeriön ylimpään johtoon. Valvon ministerin ja puolueen etua, sitä että asiat menevät poliittisesti niin kuin pitääkin. Sijaistan ministeriä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tapahtumissa, sekä johdan ja ohjaan erilaisia prosesseja. Työpäivät ovat pitkiä, keskimääriin 10–11 tuntia.

Tällä hetkellä ajankohtaisia asioita ovat kunta- ja palvelurakenteen uudistus, aluehallintouudistuksen toimeenpano sekä kansainväliseen rahoituskriisiin liittyvät toimenpiteet ja yleiset talouspolitiikan asiat.

Mikä on työssäsi haasteellisinta ja hauskinta?

Haasteellisinta on politiikan artikulointi julkisuuteen, se että asiat viestitetään oikein ulos.  Homman rikkaus on vuorovaikutus ihmisten kanssa ja asioiden vieminen eteenpäin. Mukavinta on tehdä vaikuttavaa ja omaan yhteiskunnalliseen näkemykseen perustuvaa työtä. Olen valtavan mielenkiintoisen tiedon äärellä koko ajan. Se on suuri etuoikeus.

Mitkä ovat hyvän valtiosihteerin ominaisuudet?

Avoimuus ja luottamus ministerin välillä. Ministerin on voitava luottaa, että hänen näkemyksensä minun kauttani menee täällä päässä läpi. Työ vaatii kykyä johtaa prosesseja avoimellakin valtakirjalla. Lisäksi on osattava sovittaa yhteen poliittisesti ristiriitaisia tilanteita.

Miten opintosi ovat tukeneet työtäsi?

Valtio- ja yhteiskuntatieteellisen geneerinen koulutus antaa valtavan hyvät valmiudet tämäntyyppiseen työhön. Se opettaa etsimään syy–seuraus-suhteita ja asettamaan ne kontekstia vasten sekä poimimaan valtavasta tietomäärästä oikeita asioita. Yhteiskuntatieteellisen tutkinnon arvonnoston eteen pitäisi tehdä maassamme töitä.

Viestini valtiotieteiden opiskelijoille oman kokemukseni pohjalta on, että varmimmin uran edistymistä auttaa järjestöaktiivisuus, verkostoituminen ja toimiminen opiskelijapolitiikassa. Kovat arvosanat eivät pelkästään riitä erottautumaan joukosta. Tämä on pieni maa. Poliittisella puolella ratkaisee luottamus ja oikeiden ihmisten tuntemus.

Mitä eri työsi ovat opettaneet sinulle?

Kyyjärven kunnanjohtajana minulla oli yli sata alaista ja työssä oltiin oikeasti kädet savessa yhteiskunnan peruspalvelujen ytimessä. Eteen tuli koviakin henkilöstöhallinnon paikkoja, kuten leikkaamisia ja säästötoimia. Se oli käytännön korkeakoulu johtamiseen ja julkisen talouden osaamiseen. Esimerkiksi nykyisissä tehtävissä ja pääministerin neuvonantajan työssä tämä on merkittävä etu.

Yleisesti olen oppinut tiettyä pitkämielisyyttä asioiden suhteen. Jos työelämässä haluaa pärjätä, on voitava sovittaa erilaisia näkökantoja yhteen. Aina ei voi saada sitä, mitä itse haluaa, mutta jos toimii loogisesti, pitkässä juoksussa omankin käden jälki näkyy.

Haastattelu julkaistu alun perin Valtiotieteilijä-lehdessä maaliskuussa 2010.

Mika Rossi

  • Syntynyt Helsingissä 1972, kasvanut ja käynyt koulunsa Oulussa
  • Valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta 1999 pääaineena sosiaalipolitiikka
  • Kyyjärven kunnanjohtaja 1999–2003
  • Projektipäällikkö ja neuvotteleva virkamies sisäasiainministeriön kuntaosastolla 2003–2007
  • Pääministeri Matti Vanhasen talouspoliittinen neuvonantaja helmikuusta 2008 syyskuuhun 2009
  • Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen poliittinen valtiosihteeri lokakuusta 2009
  • Keskustan puoluehallituksen jäsen ja Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja. Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton liittovaltuuston jäsen
  • Asuu Helsingissä vaimon ja 9-vuotiaan tyttären kanssa
Jaa artikkeli