18.12.2017

Pikatreffit yhteiskuntatieteilijän kanssa: Akseli Koskela

VTM Akseli Koskelan työpaikkana on työ- ja elinkeinoministeriö, jossa hän toimii elinkeinoministerin virkamiessihteerinä EU- ja kansainvälisissä asioissa. Koskelan mukaan hyvä julkinen sektori tekee yhteistyötä yksityisen sektorin, järjestöjen ja tieteellisen yhteisön kanssa. Hän toivoisi työvoiman liikkuvuuden lisääntyvän myös julkisella sektorilla.

Työtehtävä ja työpaikka: elinkeinoministerin virkamiessihteeri EU- ja kansainvälisissä asioissa, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Koulutus: valtiotieteiden maisteri

Asuinpaikka: Helsinki

 

Millainen on hyvä julkinen sektori?

Julkinen sektori toimii julkisen talouden tarjoamilla edellytyksillä. Hyvin toimivan julkisen sektorin toimijat suhtautuvat toimintaansa arvokkuudella ja kunnioittaen moniarvoisia periaatteita. Hyvä julkinen sektori on myös jatkuvassa muutoksessa. Ainakin muutokseen eli ajassa kiinni olemiseen tulee pyrkiä. Toimintaa kehittävien riskien ottaminen ei saa olla vierasta julkiselle sektorille, vaan pilotoinnin ja debatoinnin tulisi olla arkea.

On sanomattakin selvää, että julkisen sektorin täytyisi tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin, järjestöjen sekä tieteellisen yhteisön kanssa. Käytännössä tämä ei aina kuitenkaan toteudu silloin kun sille olisi tarvetta. Toivoisin näkeväni enemmän toimintaa sektoreiden rajapinnassa ja jopa eri toimijoiden välillä ihan julkisella sektorillakin. Päätöksiä tehdessä hyvä julkinen sektori tekee niitä tieteelliseen tietoon pohjaten, avoimesti. Hyvä julkinen sektori pitää työntekijöistään huolta ja edistää heidän mahdollisuuksiaan edetä uralla, mutta toisaalta tarjoaa mahdollisuuksia joustoihin yksityisen elämän ja työelämän välillä. Tämä tuntuisi usein olevan jopa kilpailuetu työelämässä. Toivoisin näkeväni enemmän työvoiman liikkuvuutta, sillä uusien taitojen oppiminen on yhä tärkeämpää työmarkkinoilla. Pidän siitä, että julkisen sektorin toimijat osallistuvat yhä enemmän julkiseen keskusteluun. Sosiaalisen median arkinen käyttö työssä on itsestäänselvyys.

Jaa artikkeli