2.11.2017

Pikatreffit yhteiskuntatieteilijän kanssa: Sarianne Karikko

Katse tulevaan solidaarisuutta unohtamatta. VTM Sarianne Karikolla on näkemystä ay-liikkeen tulevaisuudesta, sillä hän on toiminut pitkään YKAn varapuheenjohtajana. Leipätyökseen hän hoitaa Nuorisotutkimusverkoston viestintää.

Työtehtävä ja työpaikka: viestintäpäällikkö, Nuorisotutkimusverkosto

Koulutus: VTM (Turun yliopisto, valtio-oppi, 2008)

Asuinpaikka: Helsinki

Mitä odotat ay-liikkeeltä muuttuvassa työelämässä?

Ay-liikkeen perinteinen rooli työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien puolustajana ei ole hävinnyt mihinkään, joskin nämä heikoimmassa asemassa olevat ihmisryhmät ovat osittain muuttuneet.  Vakituisissa, läpi työuran kestävissä työsuhteissa olevien työntekijöiden ohella ay-liikkeen tulisi keskittää tarmoaan erilaisten työelämän marginaaliin jäävien ryhmien tukemiseen: esimerkiksi nuoriin, pätkätyöläisiin ja muihin epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviin, maahanmuuttajataustaisiin ja muihin vaikeammin työelämään kiinnittyviin ryhmiin. Ay-liikkeen kykyä muutokseen testataan siinä, miten se onnistuu ottamaan agendalleen heidän asiansa ja mukauttamaan edunvalvontatyötään vastaamaan työelämän muuttuneita, aiempaa repaleisempia rakenteita.

Ay-liikkeen tulevaisuuden kannalta yksi kohtalonkysymyksiä on sen oman imagon kirkastaminen. Vaikka ay-liike on historiallisesti saavuttanut valtavan paljon hyviä asioita, näyttäytyy sen toiminta etenkin nuoremmille sukupolville liian usein kielteisenä saavutettujen etujen puolustajana ja uudistusten vastustajana. Tärkeä tehtävämme ammattiliitoissa on palauttaa uusien avausten tekijän roolimme ja samalla myös uudistajan imagomme. Se ei onnistu ilman vakiintuneiden toimintatapojen ja tavoitteiden radikaalia päivittämistä. Vaikka liikkeen katseen tuleekin olla suunnattuna tulevaisuuteen, niin sen keskeisintä historiallista arvoa, solidaarisuutta, tulee vaalia.

Ammattiliittojen roolin voi toisaalta nähdä laventuvan myös uusille alueille ja uusiin toimintamuotoihin. Edunvalvontaroolinsa lisäksi etenkin monella tutkintopohjaisella ammattiliitolla on merkittävä jäsenistönsä ammatti-identiteettiä vahvistava rooli, ja tämä kehitys vahvistunee tulevaisuudessa entisestään.

Jaa artikkeli