5.6.2017

Yhteiskuntatieteilijä valokeilassa: Antti Simi

Yhteiskuntatieteiden ylioppilas Antti Simillä työelämä odottaa nurkan takana. Simin mielestä unelmien työ antaa mahdollisuuden vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja nähdä oman työn jäljet. Hän vaikuttaa luottamustoimissa Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden puheenjohtajana ja Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan varajäsenä.

Työtehtävä ja työpaikka: opiskelija, Tampereen yliopisto
Koulutus: yhteiskuntatieteiden ylioppilas
Asuinpaikka: Tampere
Harrastukset: järjestötoiminta, musiikki ja elokuvat

Urapolkusi vaiheita

Politiikan tutkimuksen opinnot aloitettu Tampereen yliopistossa syksyllä 2015. Työkokemusta monipuolisista työtehtävistä varasto-, myynti- ja asiakaspalvelutöissä.

Nykyinen työnkuva

Politiikan tutkimuksen opiskelija Tampereen yliopistossa.

Mikä yhteiskunta-alan opinnoissa ja töissä kiinnostaa?

Yhteiskunta on jatkuvaa muutosta läpikäyvä ja meitä kaikkia koskettava monimuotoinen kokonaisuus ja siksi äärimmäisen kiehtova.

Miten olet hyödyntänyt yhteiskunta-alan koulutusta työssäsi?

Yhteiskuntatieteellinen koulutus on kehittänyt kykyä havaita laajempia kokonaisuuksia irrallisten yksityiskohtien sijaan. Se on opettanut tarkastelemaan ympäröivää maailmaa ja siinä tapahtuvia muutoksia syvällisemmin pelkän pintapuolisen ihmettelyn sijaan.

Millainen on unelmiesi työ?

Unelmieni työ antaa mahdollisuuden vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja nähdä oman työni jäljet tulevaisuuden paremmassa maailmassa.

Millaista on olla opiskelija suomalaisessa yhteiskunnassa?

Opiskelijaliike on saanut aktiivisen työnsä tuloksena paljon erittäin merkittäviä saavutuksia opiskelijoiden aseman parantamiseksi Suomessa ja esimerkiksi maksuton koulutus kaikilla koulutusasteilla on asia, josta suomalaiset voivat aidosti olla ylpeitä. Viimeaikaiset leikkaukset koulutukseen ja opiskelijoiden toimeentuloon osoittavat kuitenkin, että työtä on jatkossakin tehtävä sen eteen, että suomalainen yhteiskunta kannustaa myös tulevaisuudessa kouluttautumaan ja oppimaan uutta sekä tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella ja kehittää omaa osaamistaan. Koulutus on aina investointi tulevaisuuteen.

Toivoisin myös, että muistettaisiin työuran alkavan jo ennen valmistumista.

Suurin osa opiskelijoista osallistuu työmarkkinoille ja suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen jo opintojensa aikana eikä vasta valmistumisensa jälkeen. Tämä tuntuu usein unohtuvan, kun käymme keskustelua opiskelijoiden asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Jaa artikkeli