27.11.2017

Yhteiskuntatieteilijä valokeilassa: Elina Kiiski Kataja

Palo vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin vei Elina Kiiski Katajan valtsikaan ja vapaaehtoistyöhön kansainvälisessä järjestössä. Sitrassa hän on työskennellyt 10 vuotta eri tehtävissä. Nykyisessä tehtävässään johtavana asiantuntijana Kiiski Kataja vastaa Sitran trendilistasta ja kansallisen jatkuvan ennakointiprosessin rakentamisesta yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa.

Työtehtävä ja työpaikka: johtava asiantuntija, ennakointi, Sitra

Koulutus: VTM

Asuinpaikka ja perhe: Helsinki, mies ja 3-vuotias tytär.

Harrastukset: ulkoilu, meri eri muodoissa, lukupiiri, sekä kotimaisen että ulkomaisen politiikan vahtaaminen

 

Urapolkusi vaiheita

Lasken todella tärkeäksi kohdaksi urallani, kun opiskelujen aikaan päädyin sattuman kautta mukaan eurooppalaiseen nuortenjärjestöön JEF-Europeen, jonka agendalla oli EU:n demokraattinen kehitys. Vuodet järjestössä vapaaehtoistöissä opettivat valtavan määrän erilaisia taitoja, jotka olivat valtiotieteellisen koulutuksen kanssa itselleni yhdistelmä, joka on kantanut todella pitkälle. Valtiotieteellinen opetti ajattelemaan, järjestössä puolestaan pääsi käytännössä tekemään kansainvälisiä seminaareja, tapahtumia ja koulutusta minibudjeteilla mutta innostuneiden, fiksujen eri puolilta Eurooppaa olevien nuorten ihmisten kanssa. Järjestössä myös visioitiin, luotiin politiikkaehdotuksia sekä käytännössä kehitettiin eteenpäin EU:n politiikkavaihtoehtoja ja pyrittiin edistämään niitä. Se oli tosi inspiroivaa ja kiinnostavaa. Valmistuttuani työskentelin vuoden järjestössä Suomen osaston pääsihteerinä ennen kuin siirryin Sitraan. Sitrassa olen ollut kymmenen vuotta ja kolmessa eri tehtävässä; viestinnässä, yhteiskunnallisessa koulutuksessa ja nyt vuodesta 2012 alkaen ennakoinnissa. Kaikki tehtävät ovat olleet itselleni hirveän mielenkiintoisia ja eri tavalla opettavaisia.

Nykyinen työnkuva

Työskentelen ennakoinnin johtavana asiantuntijana. Tämän työn puitteissa minulla on karkeasti kaksi päävastuualuetta. Ensinnäkin vastaan Sitran trendilistasta, joka on vuosittain ilmestyvä ennakointiraportti. Raporttiin kokoamme yhteen Suomessa tapahtuvia tulevaisuuden kannalta tärkeitä kehityskulkuja ja niistä käytäviä tulevaisuusnäkemyksiä. Trendilistan tavoitteena on edistää suomalaista tulevaisuuskeskustelua ja sitä, että Suomessa tunnettaisiin hyvin tulevaisuuden erilaiset kehityssuunnat ja voitaisiin siten myös käydä hyvää keskustelua tulevaisuuden valinnoista yhteiskunnassa. Trendilista-työssä yhdistyy moni asia; ennakointimenetelmien käyttö ja työpajatyöskentely, isojen aineistojen läpikäynti, niistä synteesin ja näkemyksen muodostaminen, työskentely erilaisten sidosryhmien kanssa,  raporttien kirjoittaminen, työn ja näkemysten viestintä ja visualisointi yhdessä viestinnän kanssa, sekä erilaisissa tapahtumissa ja työryhmissä puhuminen. Toinen tärkeä vastuualueeni on kansallisen jatkuvan ennakointiprosessin rakentaminen yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa. Tässä tavoitteena on, että eri puolilla suomalaista yhteiskuntaa tehtävä ennakointityö tulisi paremmin hyödynnetyksi sekä päätöksenteossa että yleisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa. Jatkuva ennakointi kokoaa yhteen eri tahot, jotka tekevät ennakointia ja nämä tahot voivat näin hyötyä toistensa tekemästä työstä. Lisäksi autan Sitran eri tiimejä ennakoinnissa ja mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia yhteistyötahoja. Tänä vuonna syksyn kohokohta on esimerkiksi Unicef Globalin kanssa järjestettävä kansainvälinen ennakointityöpaja Suomessa, jossa Sitra on kumppanina tuomassa käytännön ennakointiosaamista Unicefin työkalupakkiin.

Mikä yhteiskunta-alan opinnoissa ja töissä kiinnostaa?

Minulla on jo nuoresta pitäen ollut palo vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, ja siksi valtiotieteellinen tiedekunta oli melko itsestäänselvä opiskeluhaave. Koen, että yhteiskuntaan liittyvä työ on itselleni merkityksellistä ja samalla hauskaa ja mielenkiintoista. Olen sekä opinnoissani että töissä kokenut, että saan tehdä sellaisia asioita, joita tekisin muutenkin. Hyvä todiste tästä on se, että nykyisessä työssäni on paljon samaa kuin järjestössä tehdyissä asioissa, joita aikoinaan tein vuosia vapaaehtoisesti. Yhteiskunta-alan opinnoissa kiinnostaa asioiden ja rakenteiden erittely. Koin aikanaan valtiotieteellisen ensimmäisten vuosien opinnot suorastaan tajunnanräjäyttäviksi. Myöhemmin Sitrassa taas eri tieteen- ja yhteiskunnan alojen näkökulmat ja niiden kanssa työskentely ovat kasvattaneet todella paljon omaa ajattelua.

Miten olet hyödyntänyt yhteiskunta-alan koulutusta työssäsi?

Koska olen tekemisessä yhteiskunnan ja tulevaisuuden kanssa, on yhteiskunta-alan koulutus mielestäni todella hyödyllinen siksi, että tulevaisuusajattelu yksin ei helposti tunnista esimerkiksi valtarakenteiden olemassaoloa tai erilaisista kitkasta ja ristiriidoista syntyviä jännitteitä. Koen, että koulutus on antanut laajan yleissivistyksen ja ymmärryksen koskien yhteiskuntaa ja sen päälle on hyvä rakentaa. Joskin haluaisin nykyään myös painottaa sitä, että yhteiskunta-alan osaajan kannattaa mielestäni avartaa ajatteluaan esimerkiksi luonnontieteillä, teknologialla, taloustieteellä tai esimerkiksi käytännönläheisillä taidoilla. Maailman monimutkaistuessa oman alan ymmärryksen lisäksi kannattaa avartaa rohkeasti mieltään eri aloille.

Millainen on unelmiesi työ?

Taidan tehdä unelmatyötäni! Unelma täydentyisi, jos tekoäly tai robotti hoitaisi sähköpostit, kalenterit ja muut arjen juoksevat asiat.

Miltä tulevaisuuden asiantuntijatyö näyttää?

Tulevaisuudessa asiantuntijan täytyy jaksaa aina oppia lisää, sekä omasta alastaan että omaan alaan vaikuttavista muista aloista ja muutosvoimista. Asiantuntija ei voi myöskään mielestäni enää jäädä pelkästään omalle alueelleen, vaan paras näkemys syntyy yhdessä muiden kanssa; eri alojen, eri keskustelujen ja erilaisen yhteisen tekemisen voimasta.

 

Kuvaaja: Miikka Pirinen

Jaa artikkeli