1.11.2017

Yhteiskuntatieteilijä valokeilassa: Ilkka Kaukoranta

VTM Ilkka Kaukorannan työura SAK:ssa alkoi ystävän sijaistamisella. Nyt hän on edennyt keskusjärjestön pääekonomistiksi. Kaukorannan mielestä ay-liikkeen pitää kehittää sosiaaliturvaa vastaamaan yhä paremmin muuttuvan työelämän haasteisiin, kuten alustatalouden mahdollistamaan joustavaan työntekoon.

Työtehtävä ja työpaikka: pääekonomisti, SAK

Koulutus: valtiotieteiden maisteri, kansantaloustiede

Asuinpaikka ja perhe: Helsinki. Vaimo ja kaksi lasta.

Harrastukset: purjehdus

Urapolkusi vaiheita

Opintojen loppuvaiheilla olin korkeakouluharjoittelijana ja graduntekijänä Tilastokeskuksessa. Valmistumisen jälkeen olin työharjoittelussa Euroopan keskuspankissa ja kesätöissä Suomen Pankissa. SAK:hon päädyin aluksi ystävän sijaiseksi. Työskentelin ensin kuusi vuotta sosiaaliturvan kehittämisen parissa ennen nykyistä toimenkuvaani.

Nykyinen työnkuva

Olen SAK:n pääekonomisti. Vastaan SAK:n talous- ja veropolitiikan valmistelusta. Myös hallitusohjelmaan ja valtion talousarvioon liittyvän kannanmuodostuksen koordinointi on vastuullani. Työhön kuuluu myös yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista, eli tuon SAK:n näkökulmaa erityisesti talouspoliittiseen keskusteluun.

Mikä yhteiskunta-alan opinnoissa ja töissä kiinnostaa?

Työn monipuolisuus ja yhteiskunnallinen merkitys kiinnostavat. Monissa yhteiskunta-alan töissä on mahdollisuus kehittää yhteiskuntaa laajasti. Yhteiskunnallisen työn haittapuolena on se, että usein työn tulokset ovat aika abstrakteja eikä oman työpainoksen vaikutusta voi kovin helposti konkreettisesti paikantaa.

Miten olet hyödyntänyt yhteiskunta-alan koulutusta työssäsi?

Ekonomistin työssä taloustieteen opinnot ovat tietysti liki välttämättömyys. On selvää, etten voisi tehdä nykyistä työtäni ilman yhteiskunta-alan koulutusta.

Millainen on unelmiesi työ?

En tiedä. Toivon että tulevaisuudessa tekoäly tulee helpottamaan yhteiskunta-alan töiden tekemistä. Minulla kertyy koko ajan listaa ideoista, joita voisi selvittää tai joista voisi kirjoittaa, mutta aika ei riitä kaikkeen. Työ olisi palkitsevampaa, jos näiden ideoiden jatkokehittelyn voisi osin ulkoistaa tekoälylle.

Mitä odotat ay-liikkeeltä muuttuvassa työelämässä?

Ay-liikkeen pitää tietysti seurata työelämän muutosta ja reagoida siihen. Toisinaan pitää painaa jarrua, mutta myös mietittävä uusia ratkaisuja. Esimerkiksi alustataloudessa on paljon hyvää, mutta myös selkeitä ongelmia. Siltä osin kun alustataloudessa on kyse riskin siirtämisestä työntekijöille, työehtosopimusten ohittamisesta tai työnantajavelvoitteiden kiertämisestä, niin ay-liikkeen luonteva reaktio voisi olla työsopimuslain soveltamisalan puolustaminen tai laventaminen. Tämä ei kuitenkaan ole koko kuva, alustatalous on myös myönteinen asia. Sen mahdollistama joustavampi työnteko haastaa esimerkiksi sosiaaliturvaa. Tältä osin ay-liike onkin nähdäkseni ollut aika aktiivinen. Esimerkiksi työttömyysturvaa, työeläkkeitä ja perhevapaita on yritetty ja osin onnistuttu kehittämään siten, että ne sopisivat paremmin aiempaa moninaisempaan työelämään. Tätä työtä pitää tietysti jatkaa.

 

Jaa artikkeli