15.12.2017

Yhteiskuntatieteilijä valokeilassa: Juha Mustonen

Kansainvälinen politiikka pääaineena ja Kavakun läpäisy – tämä on monen yhteiskuntatieteilijän unelmayhdistelmä. VTM Juha Mustonen on diplomaatti mutta virkavapaalla lähestystöneuvoksen tehtävästä. Hän työskentelee tällä hetkellä Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa kansainvälisten suhteiden päällikkönä. Mustonen pitää haasteista ja vastuista, jotka liittyvät kansainväliseen toimintaympäristöön.

Työtehtävä ja työpaikka: kansainvälisten suhteiden päällikkö, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus

Koulutus: valtiotieteiden maisteri (kansainvälinen politiikka)

Asuinpaikka ja perhe: Helsinki/ Kokkola, vaimo ja lapsi

Harrastukset: liikunta, matkailu, perhe-elämä, Anders Chydenius -säätiö

 

Urapolkusi vaiheita

Viime kesästä alkaen olen työskennellyt hybridiosaamiskeskuksessa ja ollut samalla virkavapaalla lähetystöneuvoksen virasta ulkoasiainministeriöstä, jossa olen työskennellyt diplomaattiuralla vuodesta 2005 alkaen. Sitä ennen olen toiminut mm. Crisis Management Initiative -järjestössä, Jyväskylän yliopistossa ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssissa. Ulkomaiset työjaksot ovat olleet Brysselissä, New Yorkissa, Roomassa ja Washington D.C.:ssa.

Nykyinen työnkuva

Vastaan hybridiosaamiskeskuksen kansainvälisistä suhteista osallistujamaihin, muihin EU- ja Nato-maihin sekä instituutioihin. Kehitän johtokuntatyöskentelyämme sekä organisaation viestintää sekä sidosryhmillemme että laajemmalle yleisölle.

Mikä yhteiskunta-alan opinnoissa ja töissä kiinnostaa?

Yhteiskunta-alan töissä korostuu laajojen yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen. Työskentelyn Suomen tai laajemman kansainvälisen yhteisön turvallisuuden tai hyvinvoinnin hyväksi voi kokea eri tavalla merkitykselliseksi.

Miten olet hyödyntänyt yhteiskunta-alan koulutusta työssäsi?

Kansainvälisen politiikan koulutuksesta on ollut hyötyä kokonaisuuksien hahmottamisessa, ilmiöiden jäsentämisessä ja vuorovaikutussuhteiden kuvaamisessa. Tämä helpottaa niin asioihin vaikuttamista kuin niiden viestintää.

Millainen on unelmiesi työ?

Pidän ilmiöiden jäsentämiseen liittyvistä haasteista ja kokonaisuuden hallintaan liittyvästä vastuusta työssä, jonka sisältö liittyy kansainväliseen toimintaympäristöön.

Millainen on hyvä julkinen sektori?

Merkityksellisen työn lisäksi on tärkeää kiinnittää jatkuvaa huomiota perustehtävän selkeyteen, hyvään johtamiseen ja työyhteisön sitoutumiseen yhteisiin arvoihin. Kun tämänhetkinen työpaikkani on eräänlainen julkishallinnon start up, haluan kannustaa julkista sektoria luovuuteen sekä vaikuttamistavoitteissaan että omissa toimintatavoissaan.

Jaa artikkeli