12.6.2017

Yhteiskuntatieteilijä valokeilassa: Krista Kohtakangas

Krista Kohtakankaan pitää yliopistomaailmassa sekä väitöskirjan tekeminen että yliopisto-opettajan tehtävät. Kohtakangas on loistava esimerkki aktiivisesta yhteiskuntatieteilijästä, joka oli jo opiskeluaikanaan mukana liiton opiskelijajärjestössä ja jatkoi valmistuttuaan YKAn paikallisyhdistyksessä Lapin yhteiskuntatieteilijöissä. Hän oli itse perustamassa LapinYKAa.

Työtehtävä ja työpaikka: hallintotieteen, erityisesti johtamisen psykologian väitöskirjatutkija sekä yliopisto-opettaja Valmiina Työelämään!-hankkeessa Lapin yliopistossa.

Koulutus: HTM

Asuinpaikka ja perhe: Minulla on aviopuoliso ja kaksi kissaa, asun Rovaniemellä, vaikka kotiseutu Etelä-Pohjanmaa on erottamaton osa identiteettiäni.

Harrastukset: Harrastuksiini kuuluu monipuolinen lukeminen, valokuvaaminen, ulkoilu sekä erilaisten esineiden keräileminen.

Opiskeluaikoina olen ollut SYY-aktiivi (silloin vielä SVOL) sekä valmistuttuani perustamassa Lapin yhteiskuntatieteilijöiden (LapinYKA) yhdistystä, toimien sen puheenjohtajana 2014-2016 sekä nykyään sihteerinä.

Urapolkusi vaiheita

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen vuonna 2008 pääsin opiskelemaan Lapin yliopistoon, jonne veti uniikki soveltavan psykologian koulutusohjelma . Opintojen aikana suoritin vapaaehtoisen harjoittelun Lapin ELY-keskuksessa ja kävin myös vaihdossa Kanadassa. Hieman ennen maisteriksi valmistumista minua kysyttiin hankesuunnittelijaksi Yrittäjyysopinnoilla yrittäjyyteen – hankkeeseen kehittämään yliopiston yrittäjyysopintojen sisältöjä ja toteutusta. Maisteriksi valmistuin vappuna 2013 ja päädyin professorin suosituksesta hakemaan saman tien jatko-opintoihin, syventämään graduni aihetta armollisuudesta suomalaisessa työelämässä. Väitöstutkimusta tehdessäni olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot ja päässyt opettamaan sekä johtamisen psykologian kursseja että yrittäjyysopintoja. Olin myös onnekas saadessani Lapin rahastolta vuoden apurahan väitöstutkimustani varten.

Nykyinen työnkuva

Vuoden alussa sain mahdollisuuden toimia verkko-ohjaajana korkeakouluopiskelijoiden työelämätaitokurssilla. Sen aikana minulle tarjottiin mahdollisuutta tulla mukaan kansalliseen Valmiina työelämään! hankkeeseen, jossa työskentelen Lapin yliopistossa muuttuvan työn tematiikan ja opiskelijoiden työhyvinvointitaitojen parissa. Kevään aikana olen löytänyt kutsumukseni uravalmennus- ja ohjaustehtävissä. Lisäksi aina tilaisuuden tullen puhun työhyvinvointiin liittyvistä aiheista eri kohderyhmille. Tavoitteenani on viimeistellä väitöstutkimukseni vuoden sisällä.

Mikä yhteiskunta-alan opinnoissa ja töissä kiinnostaa?

Ehdottomasti niiden monipuolisuus ja laaja-alaisuus. Yhteiskuntatieteilijäksi identifioituminen on mukavaa, sillä tunnun kuuluvani laajaan asiantuntijajoukkoon, johon lukeutuu vaikka miten erilaisia osaamisalueita ja urapolkuja. Jos ajatellaan esimerkiksi muuttuvan työn teemaa, ilmiötä voi tarkastella todella monella tasolla ja eri näkökulmista. Hallintotieteen tutkinto yhdistettynä psykologiseen ymmärrykseen toimii ikään kuin linssinä, jonka läpi voi tarkastella kokevaa yksilöä osana lähiyhteisöjään ja osana isompia kokonaisuuksia niin organisaatioissa kuin yhteiskunnankin tasolla. Aina on myös uutta opittavaa!

Miten olet hyödyntänyt yhteiskunta-alan koulutusta työssäsi?

Yhteiskunta-alan koulutus on tuonut runsaasti valmiuksia ymmärtää ihmisten arjessa ja elinympäristössä tapahtuvia ilmiöitä. Opintojeni kautta olen erityisesti kiinnostunut työyhteisöjen ja ihmisten johtamisen dynamiikoista, joten on tärkeää ymmärtää millaiset laajemmat kokonaisuudet niiden taustalla vaikuttavat. Paikallisyhdistystoiminnan kautta pääsen myös oppimaan lisää alueellisesta vaikuttamistoiminnasta sekä kohottamaan paikallista ammattiylpeyttä.

Millainen on unelmiesi työ?

Unelmieni työ lisää ihmisten hyvinvointia ja kokemuksia siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa elämänsä kulkuun. Unelmien työssä saa käyttää omia vahvuuksiaan sekä luovuutta erilaisten ongelmien ratkaisemissa – yksin ja yhdessä toisten kanssa. Juuri tänä keväänä olen päässyt uraohjauksen makuun ja pidän siitä valtavasti! Haluan osaltani auttaa ihmisiä oivaltamaan, miten lisätä mielekkyyttä ja joustavuutta omaan työhön.

Millaista on olla opiskelija suomalaisessa yhteiskunnassa?

Mielestäni on tärkeää arvostaa korkealaatuisia koulutusmahdollisuuksiamme ja niihin tarttuvia. Olen työssäni huomannut, että epävarmuus itselle sopivaksi koetun urapolun rakentamisessa on lisääntynyt, varsinkin kun mahdollisuudet joustavasti vaihtaa alaa ovat tiukentuneet ensikertalaiskiintiön ja tukikuukausien rajoittumisen kautta.

Itse hakeuduin tohtoriopintoihin syventääkseni asiantuntemustani johtamisen psykologiasta ja toivon, että tutkijakoulutuksen ansiosta pääsisin tekemään monipuolisesti töitä työelämän laadun parantamiseksi.

Olen kuullut harmittavia tarinoita siitä, että tohtoroitumistaan joutuu peittelemään työnhaussa, sillä kouluttautuneen hakijan sitoutumista työpaikkaan saatetaan epäillä.

Toivonkin, että tohtorikoulutuksen arvo tunnistettaisiin laajemmin työelämässä myös jo opintojen aikana. Parhaimmillaan koulutus ja työelämä kulkevat käsi kädessä toisiaan tukien, jokaisella asteella.

Jaa artikkeli