6.10.2017

Yhteiskuntatieteilijä valokeilassa: Regina Järg-Tärno

Filosofian maisteri Regina Järg-Tärno on opiskellut kriminologiaa ja kieliä. Taustansa ja loputtoman oppimisen halunsa avulla hänelle on avautunut mitä mielenkiintoisimpia ja epätavallisimpia urapolkuja. Tällä hetkellä Järg-Tärno työskentelee asiantuntijana opetus- ja kulttuuritoimialalla sekä freelancer-asioimistulkkina erityisesti oikeuskysymyksissä.

Työtehtävä ja työpaikka: Asiantuntija opetus- ja kulttuuritoimialalla, Suomen Setlementtiliitto ry. Lisäksi freelancer-asioimistulkki (suomi, ruotsi, viro) erityisesti oikeuskysymyksissä. Harrastuksena keikkailee Kansallisoopperalla Kanresta Oy:n väliaikatarjoilussa

Koulutus: fil. kand Tukholman yliopistosta (kriminologia) ja fil mag. Uppsalan yliopistosta (filologia, tarkemmin pohjoismaiset kielet ja tulkkaus). Koulutuksina ja sivuaineina myös mm. juridiikkaa, maantiedettä, taloutta, kansainvälisiä suhteita, vapaaehtoistoiminnan johtamista jne.

Asuinpaikka ja perhe: Järvenpää,  äiti kolmelle ihanalle lapselle ja naimisissa

Harrastukset: rintamamiestalon korjaaminen, kiinnostaa erityisesti tunnelähtöinen tilasuunnittelu, esim. luonnonvalon hyödyntäminen ja erilaisilla sävyillä palauttavien stressittömien tilojen toteuttaminen, työ, kielet

Urapolkusi vaiheita

Työt aloitin jo nuorena sekä palkka- että vapaaehtoistyössä ja tienasin näin pienestä pitäen omat ”viikkorahat”. Olen ollut Ruotsissa au pairina ja kriminologian opiskelun aikana myös Tukholman Kronobergs häktet -esitutkintavankilassa vartijana. Valmistumiseni jälkeen olen ollut alan töissä Ruotsin rikoksentorjuntaneuvostossa (BRÅ). Ennen nykyistä työtäni olin oikeusministeriössä kriminaalipoliittisella osastolla rikoksentorjuntayksikössä erikoissuunnittelijana.

Nykyinen työnkuva

Aloitin Suomen Setlementtiliitossa opinto- ja kulttuuritoimialalla asiantuntijatehtävissä keväällä 2016. Tehtävänäni on huolehtia setlementtiopistoistamme (16 kansalaisopistoa ja 2 kansanopistoa). Lisäksi toimin kansainvälisen setlementtiorganisaation IFS Executive Directorina. Olen hoitanut kansainvälistä setlementtityötä vuoden 2017 alusta.

Mikä yhteiskunta-alan opinnoissa ja töissä kiinnostaa?

Minua kiinnostaa opintojen ja työn monipuolisuus, poikkitieteellisyys ja historiakytkökset (esim. setlementtiliikkeen historia Amerikassa 1800-lopulla ja myös Suomessa).

Kohtaan jatkuvasti työssäni paljon todella mielenkiitoisia ihmisiä ja opin heiltä: Miksi ja miten ihmiset ajattelevat ja toimivat yksin ja yhdessä, miten erilaiset asiat vaikuttavat siihen ja miten erilaisilla asioilla ja päätöksillä on vaikutusta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskuntarauhan kannalta?

Miten olet hyödyntänyt yhteiskunta-alan koulutusta työssäsi?

Erittäin monipuolisesti. Taustani, kieliosaamiseni, koulutukseni ja loputon oppimisen halu ovat avanneet minulle mitä mielenkiintoisimpia ja epätavallisimpia urapolkuja ja kombinaatioita.

Millainen on unelmiesi työ?

Unelmieni työ on joustava, luova, monipuolisesti ihmisen osaamista hyödyntävä, kehittävä ja vahvistava.

Työ (palkkatyö) voi parhaimillaan olla upea antoisa harrastus! Koukuttavaa. Flow-tila. Kuvaa aika hyvin nykyistä työtilannettani.

Jos koen olevani innostunut ja onnellinen riippumatta siitä, tarjoilenko kahvia vai teenkö vaativia selvitystöitä, niin valintani ei ole voinut olla väärä. Merkityksellisyyden tunne on minulle tärkeää. Arvostus, kannustus, kunnioitus ja hyvä työilmapiiri ovat tärkeitä hyvän työpaikan tunnusmerkkejä.

Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pitäisi lisätä suomalaisilla työpaikoilla?

Rohkeutta puolustaa heikompia. Pelkään, että monia epäkohtia tapahtuu ja sallitaan, koska näissä kysymyksissä ei työyhteisössä ole halua tai uskallusta kantaa yhteisvastuuta. Pitäisi uskaltaa toimia heikommassa asemassa olevien työkavereiden tukena ja puuttua epäkohtiin, kuten syrjintään ja epäasialliseen kohteluun.

Liian moni pelkää leimautumista tai joutuvansa itse huomion kohteeksi ja kiusalliseen tilanteeseen, jolloin valitaan mieluummin puhumattomuus ja välinpitämättömyys. Tämä ongelma ei ole pelkästään työyhteisöissä vaan muuallakin yhteiskunnassa.

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli